Page 3 - Apli_kreativ
P. 3

JÁTÉK ÉS TANULÁS AZ APLI KREATÍV TERMÉKEIVEL


        Minden gyermek más és különböző saját személyiségével, ízlésével és
        fejlődési ütemével. A játék elengedhetetlen a különböző készségek,
        képességek ösztönzéséhez és intelligencia fejlesztéséhez. Játék közben
        kellemesen telik az idő, hangos a nevetés, izgalom és öröm érzése keveredik.
        Ez a tanulás alapja, amely meghatározza a gyermekek tanuláshoz való
        viszonyát életük hátralévő részében. A gyerekek legjobb szövetségesei a
        tanulásban a játékok. A megfelelő játékokat a kezükbe véve a boldog
        gyerekek a holnap kíváncsi, kreatív és humánus felnőtteivé válnak.             Figyelemfelkeltés               Felfedezés


             A koncentrációval, tervezéssel és       A kreativitás segíti a gyerekeket, hogy
             memóriával kapcsolatos játékok ideálisak    a játék során valósítsák meg ötleteiket és
             ahhoz, hogy a gyerekek összpontosítsák     fantáziáikat. Lehetővé teszi számukra, hogy
             figyelmüket és alapvető tudásukat és      fejlesszék képzeletüket, és lássák amit mások
             türelmüket.                  látnak. A kíváncsiság, az új ismeretek, a
                                    képzelet segíteni fog nekik a felnőtt élethez
                                    szükséges készségek megszerzésében.


             Határok nélkül                 Észjárás

             A három dimenzióban gondolkodás javítja    A formákkal, színekkel vagy számokkal
             a gyermekek térbeli intelligenciáját, amire  játszott játékok összekapcsolják a gyerekeket
             számos szakmában szükség van, így az      a matematikai gondolkodással, ami segíti
             építészeknek, pilótáknak, tengerészeknek,   a problémamegoldásokat, megtalálni az
             sebészeknek, festőknek, szobrászoknak,     okokat és megmozgatja a memóriát.
             mérnököknek, sakkozóknak stb.
             Ügyesség                    Boldogság

             A kezek és a szemek koordinálása a       Amikor a gyerekek játszanak, nevetnek,
             finommotoros készségek fejlesztésének     izgatottak és tanulnak. Az érzelmek és
             módja, és ez az életkorhoz igazodó       az empátia képességének fejlesztésével
             tevékenységekkel és játékokkal fejleszthető,  lehetővé tesszük számukra, hogy elérjék
             például rajzolással, festéssel, kivágással,  céljaikat, függetlenek legyenek és
             modellezéssel.                 kapcsolódjanak a világhoz.


                                                        1
   1   2   3   4   5   6   7   8