Page 3 - Apli_kreativ
P. 3

JÁTÉK ÉS TANULÁS AZ APLI KREATÍV TERMÉKEIVEL


        Minden gyermek más és más saját személyiségével, ízlésével és fejlődési
        ütemével. A játék minden gyermek életében egy olyan elengedhetetlen eszköz,
        mely hozzájárul a különböző készségek, képességek, illetve az intelligencia
        fejlesztéséhez. Játék közben kellemesen telik az idő, hangos a nevetés, izgalom
        és öröm érzése keveredik. Ez a tanulás alapja, amely meghatározza a gyermekek
        tanuláshoz való viszonyát életük hátralévő részében. A gyerekek legjobb
        szövetségesei a tanulásban a játékok. A megfelelő játékokat kezükbe véve a mai
        boldog gyerekek a holnap kíváncsi, kreatív és humánus felnőtteivé válnak.             Figyelemfelkeltés               Felfedezés


             A koncentrációra, tervezésre és        A kreativitás segíti a gyerekeket, hogy a
             memóriára fókuszáló játékok          játékon keresztül váltsák valóra ötleteiket
             ideálisak arra, hogy a gyerekek        és fantáziájukat. Lehetővé teszi számukra,
             fejlesszék koncentrálóképességüket       hogy fejlesszék képzeletüket és lássák,
             és türelmességüket, valamint bővítsék     amit mások nem látnak. A kíváncsiság, az
             alaptudásukat.                 új ismeretek, a képzelet segíteni fog nekik
                                    a felnőtt élethez szükséges készségek
                                    elsajátitásában.

             Határok nélkül                 Észjárás

             A három dimenzióban való gondolkodás      A formákkal, színekkel vagy számokkal
             javítja a gyermekek térbeli intelligenciáját,  kapcsolatos játékok elősegítik a gyerekek
             amire számos szakmában szüksége lehet     matematikai gondolkodásmódját. Ennek a
             a jövőben úgy mint az építészet, repülés,   gondolkodásmódnak az elsajátitása segíteni
             sebészet, festészet, szobrászat, mérnöki    fogja őket a problémamegoldásban és
             munka stb.                   fejleszti a memóriájukat is.
             Ügyesség                    Boldogság

             A kezek és a szemek mozgásának         Amikor a gyerekek játszanak, akkor eltűnik
             koordinálása a finommotoros képességek     a külvilág és csak nevetnek, izgatottak
             fejlesztésének egyik módja. Ez a képesség   és tanulnak. Az érzelmek és az empátia
             életkorhoz igazodó tevékenységekkel      képességének fejlesztésével lehetővé
             és játékokkal fejleszthető tovább, mint    tesszük számukra, hogy elérjék céljaikat,
             például rajzolással, festéssel, kivágással vagy  függetlenek legyenek és kapcsolódjanak a
             modellezéssel.                 világhoz.

                                                        1
   1   2   3   4   5   6   7   8